Tải Game

[HOT] Trời Ban Lì Xì - Hoàn trả KNB đã tiêu

16/05/2018

HƯỚNG DẪN SỰ KIỆN "TRỜI BAN LÌ XÌ"

Thời gian: Từ 9h30 ngày 16/05 đến 9h30 ngày 22/05

Nội dung

- Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày tiêu KNB sẽ trích lại 10% vào quỹ đã tiêu

- Kết thúc sự kiện, sang ngày thứ 8 sẽ phát lì xì dựa trên tổng số tiêu đã tích lũy tại giao diện sự kiện

Ví Dụ: Ngày 1 tiêu 100KNB, ngày 2 tiêu 200KNB, từ ngày 3 đến ngày 7 tiêu 50KNB.

=> Tổng số KNB nhận được sau 7 ngày là 10 + 20 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 55KNB

Tiêu càng nhiều nhận lại càng nhiều nhaz các huynh tỷ, quá lời rồi  ;) 

Tags:
 
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ