Tải Game

[HOT] Tặng 100% KNB không khóa nạp Funcard + TTTT

26/11/2018

Kênh nạp áp dụng:  Thanh toán trực tiếp và Funcard 

Thời gian:  Từ 0h00 ngày 27/11 -  23h59' ngày 30/11/2018

Nội dung ưu đãi:

1, Tặng 100% KNB Không Khóa

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tặng thêm 100% KNB không khóa cho thẻ nạp đầu tiên

2, Quà nạp

- Nạp tích lũy đạt mốc sẽ nhận thưởng:

 

 KNB  Quà
           1000 KNB không khóa*250, Đan tăng bậc ngẫu nhiên*5, Đan bồi dưỡng PB*5
        2,500 KNB không khóa*500, Linh đan ngẫu nhiên*5, Bổ thiên thạch*5
        5,000 KNB không khóa*2000, Đan tăng bậc Hồn Nhận*10, Bổ thiên thạch*10
      10,000 KNB Không Khóa*5000, Đan tăng bậc Linh Thuẫn*10, Quà nguyên liệu đỏ*15, Bổ Thiên Thạch*10
      30,000 KNB Không Khóa*7500, Linh Đan ngẫu nhiên*20, Quà nguyên liệu đỏ*30, Bổ Thiên Thạch*20, Ngọc công Lv9*1
      50,000 KNB Không Khóa*10000, Tiên Đan Ngẫu Nhiên*20, Bổ Thiên Thạch*30, chọn 1 trong 3 vật phẩm: Người máy Zuka/Chong Chóng/Ngọc ngẫu nhiên Lv10

 

 
* Lưu ý:
 
1. 100% KNB khuyến mãi sẽ được gửi trong vòng 48h kể từ khi người chơi nạp thẻ nạp đầu tiên
 
2. Sau khi kết thúc sự kiện, tích lũy nạp đạt mốc nào nhận quà đến mốc đó.
 
Ví dụ: User nạp đạt mốc 50.000 KNB sẽ nhận được quà cả 6 mốc của sự kiện
 
3. Quà tích lũy nạp sẽ được gửi trong vòng 48h kể từ khi kết thúc sự kiện
Tags:
 
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ