Tải Game

Hệ Thống Trang Bị

05/01/2018

☀ Trang bị chia làm 3 phẩm:

- Tím: 12 bộ trang bị.

- Cam: 10 bộ trang bị.

- Đỏ: 6 bộ trang bị.

- Mỗi khi thu thập thêm trang bị, người chơi có thể tiến hành kích hoạt để nhận thêm chỉ số đem lại.

☀ Trang bị nhân vật gồm: vũ khí, mũ, y phục, đai, quần, giày, vòng, trang sức, hộ uyển, nhẫn.

☀  Mở giao diện chính - Cường hoá để sử dụng tính năng.

☀ Cường hóa trang bị

- Cường hóa trang bị tiêu hao Đá Cường Hóa.

- Lên càng cao số lượng Đá Cường Hóa tiêu hao càng nhiều.

- Mỗi trang bị được tăng tối đa +10 trong lần đầu nâng đầu tiên. Để nâng bậc tiếp, cần phải tinh luyện trang bị.

☀ Tinh luyện trang bị

- Mỗi trang bị được tinh luyện tối đa 3 lần.

- Để tinh luyện, cần tiêu hao số Đá Tinh Luyện nhất định.

- Có 3 loại đá tinh luyện: Công, Thủ, HP.  

☀ Khảm đá

- Mỗi trang bị có 4 ô khảm đá.

- Để mở hoàn toàn 3 ô cần tinh luyện trang bị đến +3.

Trang bị cường hóa lên 5 - mở Ngọc Công

Trang bị cường hóa lên 10 - mở Ngọc Thủ

Trang bị cường hóa lên 20 - mở Ngọc HP

- Cần tích đủ đá cùng loại cùng cấp để tiến hành nâng cấp đá.

- Hiện tại đá có tối đa 6 cấp bậc.

☀ Thôn phệ:

- Người chơi có thể lấy chỉ số cao hơn của trang bị này và truyền sang trang bị khác mà người chơi mong muốn. 

☀ Thăng phẩm trang bị.

- Người chơi có thể nâng phẩm trang bị từ Tím>Cam, Cam>Đỏ để nhận thêm nhiều chỉ số mạnh hơn.

- Nhân vật Lv90 sẽ mở tính năng tăng phẩm.

- Người chơi sử dụng vật phẩm đặc biệt tương ứng với các loại trang bị để thăng phẩm.

☀ Tiến giai trang bị.

 

Tags:
 
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ